Algemene voorwaarden opleidingsaanbod

Algemene voorwaarden opleidingsaanbod
Hieronder vallen alle opleidingen, cursussen, workshops, seminars, evenementen en workshops die wij geven.

Inschrijving en afrekenen

U kunt zich aanmelden door onder de tab opleidingsaanbod de gewenste educatie of een speciaal voor u op maat gemaakt educatiepakket af te reken in onze webshop. Bij het afrekenen gaat u door middel van het plaatsen van een vinkje akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen. Tevens verklaart u te voldoen aan de eisen die worden gesteld om deel te mogen nemen aan de desbetreffende educatie.

Na de betaling ontvangt u een mail over uw inschrijving (controleer uw spambox als u geen mail heeft ontvangen).

Annulering

Het niet deelnemen aan of voortijdig beëindigen van educatie dient schriftelijk te worden doorgegeven aan info@kohoka.nl. Annuleren worden altijd schriftelijk bevestigd door ons en pas na deze schriftelijke bevestiging is de annulering definitief. Afhankelijk van het aantal dagen voor aanvang van de eerste lesdag of start van de zelfstudie kunnen kosten verschuldigd zijn, deze bedragen:

 • tot 60 dagen annulering kosteloos.
 • vanaf 60 t/m 45 dagen → 10% van het bedrag ¹
 • vanaf 45 t/m 30 dagen → 25% van het bedrag ¹
 • vanaf 30 t/m 14 dagen → 50% van het bedrag ¹
 • annulering vanaf 14 dagen → volledig bedrag

¹ in alle gevallen bedragen de annuleringskosten minimaal € 25,00 voor administratiekosten.

Zodra de thuisstudie is gestart of eerste lesdag is geweest is geen restitutie van het educatiegeld mogelijk.

Onvoldoende aanmeldingen

Wij behouden ons het recht voor om educatie te annuleren wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen. Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvangt u bericht indien de opleiding geen doorgang kan vinden.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de educatie waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het lesmateriaal dient u mee te nemen naar de lesdagen. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of Kohoka

Honden niet toegestaan in de trimsalon van Rabbits Company

Honden, m.u.v. de hond die wordt gebruikt voor de les, zijn niet toegestaan in de trimsalon van Rabbits Company. Dit staat ook duidelijk vermeld bij de educatie informatie in de webshop. Indien een student toch een hond bij zicht heeft en hierdoor geen deel kan nemen aan de educatie, vindt geen restitutie plaatst van het betaalde bedrag.

Overige voorwaarden

 1. Kohoka behoudt zich het recht voor de indeling van de educatie, de examens, et cetera voor wat betreft plaats, data, tijden en docenten te wijzigen. Dit zal z.s.m. aan de studenten kenbaar worden gemaakt.
 2. Kohoka behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
 3. Kohoka aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
 4. Deelname aan onze educatie is geheel voor eigen risico.
 5. Kohoka draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom de leslocatie.
 6. Tijdens educatie en evenementen worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie en kunnen ook op sociale media worden geplaatst. Indien u hier bezwaar tegen heeft horen wij dit graag aan het begin van de dag, dan zorgen wij ervoor dat u er niet op komt te staan.

Akkoord gaan met de algemene voorwaarden 

U geeft aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en u bent akkoord met deze voorwaarden door bij het afrekenen een vinkje te plaatsen bij ‘Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord’.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 mei 2022
Aanpassing mailadres naar info@kohoka.nl op 30 mei 2022.